چه خوب که اینجا هستید! اسم فستیوالی است که در تاریخ ۹ سپتامبر در تمپلهوفا فلد برگزار میشود و میخواهیم همه ی شما را
صمیمانه به آن دعوت کنیم.
فرقی نمی کند کوچک یا بزرگ، جوان یا پیر هستید. به تازگی برلین را برای زندگی برگزیدید یا از ساکنین قدیمی شهر هستید. همه میخواهیم همراه هم شویم و باهم جشن بگیریم.
فرقی نمی کند از کجا آمده اید و مقصد بعدیتان کجاست. اینجا یک نقطه اتصال بین ماست. میخواهیم باهم غذا بخوریم، برقصیم، صحبت کنیم و همدیگر را بشناسیم.
پس با دوستان و خانواده تان دست در دست و اگرمایلید هریک با چیز کوچکی برای خوردن باهم، به ما بپیوندید.
از جمله برنامه های فستیوال به این ترتیب است:
. کنسرت موسیقی
. یک بوفه ی بزرگ پر از غذاهایی که همه همراه آورده اند

. فضای بازی بچه ها با سرگرمیها و کاردستی های گوناگون

. مکانی برای فعالیت زنان شامل کارگاه ها و مباحث مختلف

. جایی برای آشنایی و در ارتباط قرار گرفتن با ارگانیزاسیونهای مربوطه

.کارگاه هایی با موضوع مهاجرت، آزادی مطبوعات و…

. حضورهمزمان کانال رادیویی رادیو مهاجر

. بازیهایی برای بزرگ و کوچک

. و فعالیتهای مفرح گوناگون دیگر!